Borgersager:

Vejledning og juridisk bistand til borgere og pårørende, der har brug for støtte i mødet med en offentlig myndighed.