Erhvervsvirksomheder

RIND Advokatfirma rådgiver også almindelige erhvervsvirksomheder inden for følgende erhvervsforhold:

  • Stiftelse
  • Omstruktureringer (fusioner, spaltninger, omdannelser fra personlig virksomhed til selskab)
  • Øvrige selskabsændringer (kapitalforhøjelser, kapitalnedsættelser, ændring af vedtægter m.v.)
  • Personalesager og andre medarbejderforhold
  • Kontrakter