Om Ann Christina Rindom Sørensen:

Ann Christina Rindom Sørensen blev uddannet cand.jur. fra Aarhus Universitet i 2011.

Samme år blev hun ansat som advokatfuldmægtig i Holbæk, hvor hun blev færdiguddannet advokat i 2014.

Ann Christina bor privat i Holbæk, hvor en stor del af fritiden bliver brugt på familien, landevejscykling, netværksarbejde og frivilligt arbejde.

I de sidste 3,5 år har Ann Christina, i samarbejde med erhvervsnetværket JCI Holbæk, været med til at planlægge og afholde projektet Ferie For Alle Børn i Holbæk. Projektet tager hvert år cirka 30 børn fra mindre bemidlede familier med på en fire dages lang ferietur. Læs mere om projektet her.

Ann Christina Rindom Sørensen er som advokat beskikket af Justitsministeriet i Danmark, og er som vedtægterne forskriver medlem af Advokatsamfundet. Ann Christina Rindom Sørensen har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed som udøves af Ann Christina Rindom Sørensen, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokat Ann Christina Rindom Sørensen har gennem forsikringsselskabet HDI Gerling tegnet advokatansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler.

Advokat Ann Christina Rindom Sørensen er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystemer og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Der henvises til særlige regler for udøvelse af advokathvervet (de advokatetiske regler), som findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

 

image1

Om RIND Advokatfirma:

RIND Advokatfirma er en personlig drevet enkeltmandsvirksomhed, drevet under CVR-nr. 37 23 53 93 af advokat Ann Christina Rindom Sørensen.

RIND Advokatfirma blev etableret i december 2015, og har til huse på Vækstfabrikken i Holbæk sammen med en lang række andre nyetablerede virksomheder.

Klager:

Skulle det, mod forventning, ske, at man som klient ikke er tilfreds med det arbejde RIND Advokatfirma har udført for en eller man er utilfreds med afregningen af sagen, ønskes det, at man i første omgang tager kontakt til Advokat Ann Christina Rindom Sørensen med henblik på at udrede eventuelle misforståelser og på en mindelig løsning af sagen. Er man herefter fortsat ikke tilfreds med udførelsen af arbejdet eller sagens afregning, har man mulighed for at indgive en klage til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K.

Priser:

RIND Advokatfirma har en fast timepris på 1.900 kr. + moms i timen.

Afhængigt af opgavens art og størrelse vil arbejdet blive afregnet efter den forbrugte tid på opgaven eller efter en på forhånd aftalt pris.

 

Bankoplysninger:

Klientkonto:

Sparekassen Sjælland
Isefjords Allé 5
4300 Holbæk

Reg.nr. 5292
Kontonr. 195790

Angiv venligst j.nr. ved indbetalinger til klientkontoen.